First Waltz

Quidquid discis, tibi discis – "Vad än du lär dig, lär dig det för din egen skull"

Effect, not the cause

Jag har studerat länge på beteenden, och reaktioner hos människor. Jag har dessutom kommit fram till att människor är tydligast att läsa genom reaktioner, inte alls vad som orsakar dem. Ifall till exempel person X råkar ut för något hemskt som berör en personligt är alltud effekten den som är mest betydelsefull. Kan X hantera att en nära vän går bort, eller om denne får en skada för livet? Det kan jag inte svara på, men det intressanta är att se dess reaktion. Kan person X hantera en svår bortgång lika bra som person Y? är X deprimerad, eller tar han/hon itu med problemet och försöker leva med det? Det är där vi alla skiljer oss åt. Ingen ska d.v.s. kategoriseras inom ett fack för han/hon har varit med om något andra inte har upplevt? Det är effekten som verkligen visar vem personen är, inte orsaken.